Gabinet Psychoterapii i Wsparcia Społecznego

Agata Biedrzycka

Psychoterapeuta behawioralno-poznawczy

Specjalista terapii uzależnień

Dyr. Centrum Psychoterapii Uzależnień „Bądź Wolny”

Psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia par, terapia rodziny,
Interwencje kryzysowe, konsultacje oraz warsztaty edukacyjno-rozwojowe

Psychoterapia to dla mnie odkrywanie siebie i tych wartości, które dając siłę, pomagają przetrwać najtrudniejsze chwile.
Jako psychoterapeuta staram się u klienta:

  • wzmocnić pozytywny obraz siebie,
  • rozbroić negatywne myślenie o sobie, swoim życiu oraz otaczającej rzeczywistości,
  • uruchomić strategie radzenia sobie w kryzysie,
  • poprawić relacje z innymi ludźmi.

Relacja terapeutyczna to dla mnie relacja, która leczy, buduje i wzmacnia.
Kwalifikacje
Agata Biedrzycka: Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogika terapeutyczna, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy.
Doświadczenie zawodowe:
Wieloletnia praktyka kliniczna (27 lat) w pracy z młodzieżą i dorosłymi na oddziale psychiatrii, terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz w poradni zdrowia psychicznego.
Autorka kilkunastu publikacji naukowych i naukowo-badawczych z dziedziny wychowania, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, profilaktyki i resocjalizacji oraz patologii środowiska społecznego.